?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 智能制造工程学?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://iq-train.net/"></a></h1> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业设置 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资建设</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室建?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习就业</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位置:<a href="/">河北科技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">智能制造工程学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/xbxw/">学院新闻</a> >> 浏览文章</div> <div id="main2"> <div id="xinwen"> <div id="xw_hear"> <div id="xw_title"><h2>行课改之路,兴教研之风(七)—智能制造工程学院组织教师开展线上练课活?/h2></div> <div id="xw_xinxi"><span>时间?021?2?5?/span><span>点击?em></em>?/a></span> </div> </div> <div id="xw_content" style="text-indent:20px"> <div id="MyContent"><p style="text-indent:37px;line-height:150%"><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px">2021???/span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">下午</span>15点,</span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">智能制造工程学院组织教师开展线上练课活动?/span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">学院院长张景、副院长李琦、行政、教师共?/span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px">43人参加。活动由李琦副院长主持?/span></p><p style="text-indent:37px;line-height:150%"><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">首先?/span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">张曼、王亚真两位老师</span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">进行</span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">示范课。张曼老师首先进行《全概论公式和贝叶斯公式》示范课</span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">?/span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">讲课过程中张老师细节严谨;分屏教学,一半是课件,一半是纸笔;举例与实际生活练习紧密,激发学生学习兴趣,并且使学生感受到数学与实际生活的联系;用以前所学知识推导出本课重难点内容;边讲边提问,培养学生独立思考的习惯。王亚真选取的授课内容为《几何公差及检测》,思路清晰;在引导学生过程中介绍知识,让学生理解;课堂掌握能力强;重点讲解清晰?/span></span></p><p style="text-indent:37px;line-height:150%"><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:19px"><span style="font-family:宋体">之后,新老师贾垭楠练课,选取内容为《静力学的基本概念和公理》。讲课后,任湘君、张少波、刘月英三位老教师从自身教学经验出发,进行评课?/span></span></p><p style="text-indent:37px;line-height:150%"><span style="line-height: 150%; font-size: 19px; font-family: 宋体;">练课是新老师进步的必要环节,新老师需要提升教学素养、提升课堂把握能力,争取达到快速上讲台的效果。老教师在上课形式、流程、方法等方面做了示范,是教师职业道德中大公无私的体现?/span></p><p style="text-indent: 37px; line-height: 150%; text-align: center;"><span style="line-height: 150%; font-size: 19px; font-family: 宋体;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2021-02/415/16125127891419507.png');"><img src="/UploadFiles/2021-02/415/16125127891419507.png" alt="行课改之路,兴教研之风(七)—智能制造工程学院组织教师开展线上练课活? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></p><p style="text-indent: 37px; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-size: 19px; font-family: 宋体;"><br/></span></p></div> </div> </div> </div> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(11-20)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/9558.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>关于举办河北科技学院(第?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(02-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/9101.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>我院机械设计制造及自动化专</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-09)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8360.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院召开2019?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-07)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8356.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院开展教学中</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8114.html" target="_blank"><img border="0" src="/images/video.gif">智能制造工程学院举办嵌入式</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-03)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8067.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>河北省教育厅关于公布河北?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">智能学院召开评估整改问题?/a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软件工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计制造及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">电气工程及其自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联网工程(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计制造类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联网应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编?71000  电话?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 河北科技学院官方微博?177366345   河北科技学院官方微信号:hbkjxy6796005   河北科技学院版权所? Copyright 2005-2015 iq-train.net<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">网站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> <a target="_blank" title="_WWW.22296.COM" href="http://mlysoft.com">_WWW.22296.COM</a> <a target="_blank" title="÷ֻ_WWW.JIUFA365.COM" href="http://xiamenrv.com">÷ֻ_WWW.JIUFA365.COM</a> <a target="_blank" title="ֹ_WWW.PK1117.COM" href="http://ounuoxp.com">ֹ_WWW.PK1117.COM</a> <a target="_blank" title="羺ƽ̨_LEYU40.VIP" href="http://jiaoyouw8.com">羺ƽ̨_LEYU40.VIP</a> <a target="_blank" title="ע_WWW.JY431.COM" href="http://ugjhnow.com">ע_WWW.JY431.COM</a> <a target="_blank" title="BOBۺAPP_WWW.BOB68.APP" href="http://nlxhuqo.com">BOBۺAPP_WWW.BOB68.APP</a> <a target="_blank" title="_WWW.LEYU.COM" href="http://iguvmpy.com">_WWW.LEYU.COM</a> <a target="_blank" title="KOK_WWW.996KOK.COM" href="http://tvhnxugf.com">KOK_WWW.996KOK.COM</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='64uoo'></thead><label id='64uoo'><blockquote id='64uoo'></blockquote></label><p id='64uoo'></p><small id='64uoo'><ul id='64uoo'><bdo id='64uoo'><dir id='64uoo'></dir><noframes id='64uoo'><li id='64uoo'></li></noframes><small id='64uoo'></small><ins id='64uoo'></ins><blockquote id='64uoo'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='64uoo'></fieldset><span id='64uoo'></span><tfoot id='64uoo'></tfoot><em id='64uoo'></em><select id='64uoo'></select><q id='64uoo'><sub id='64uoo'><i id='64uoo'></i></sub><thead id='64uoo'><strong id='64uoo'></strong></thead></q><ul id='64uoo'></ul><dir id='64uoo'></dir><code id='64uoo'><ins id='64uoo'></ins></code><bdo id='64uoo'><label id='64uoo'><pre id='64uoo'><fieldset id='64uoo'></fieldset></pre></label></bdo><big id='64uoo'><ul id='64uoo'><noframes id='64uoo'></noframes><tfoot id='64uoo'><sub id='64uoo'><sup id='64uoo'><p id='64uoo'><legend id='64uoo'></legend><noframes id='64uoo'><dd id='64uoo'><tbody id='64uoo'><td id='64uoo'><optgroup id='64uoo'><strong id='64uoo'></strong></optgroup><address id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul></address><big id='64uoo'></big></td><table id='64uoo'></table></tbody><pre id='64uoo'></pre></dd><span id='64uoo'><b id='64uoo'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='64uoo'></option></ul></big><address id='64uoo'><abbr id='64uoo'></abbr></address><strike id='64uoo'><font id='64uoo'></font></strike><ul id='64uoo'><tbody id='64uoo'></tbody></ul><sup id='64uoo'><li id='64uoo'></li></sup><legend id='64uoo'></legend><label id='64uoo'><i id='64uoo'><td id='64uoo'><tfoot id='64uoo'></tfoot><pre id='64uoo'></pre></td></i></label><strong id='64uoo'><del id='64uoo'></del></strong><button id='64uoo'></button><p id='64uoo'><tbody id='64uoo'><q id='64uoo'><noscript id='64uoo'><kbd id='64uoo'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='64uoo'><table id='64uoo'><em id='64uoo'></em><noscript id='64uoo'><dl id='64uoo'><abbr id='64uoo'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='64uoo'></sup><em id='64uoo'><sub id='64uoo'><i id='64uoo'><option id='64uoo'></option></i><select id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul></select></sub><center id='64uoo'><i id='64uoo'></i></center></em><button id='64uoo'></button><kbd id='64uoo'><table id='64uoo'><em id='64uoo'><strong id='64uoo'><ol id='64uoo'><option id='64uoo'></option></ol></strong></em><blockquote id='64uoo'><tfoot id='64uoo'></tfoot><small id='64uoo'><b id='64uoo'></b></small></blockquote><table id='64uoo'><sup id='64uoo'><td id='64uoo'><dt id='64uoo'><i id='64uoo'><label id='64uoo'></label></i></dt></td><div id='64uoo'></div></sup></table></table><style id='64uoo'></style></kbd><th id='64uoo'><noframes id='64uoo'></noframes></th><div id='64uoo'></div><dt id='64uoo'><dd id='64uoo'></dd><div id='64uoo'></div></dt><style id='64uoo'><acronym id='64uoo'><style id='64uoo'></style></acronym></style><tr id='64uoo'><dt id='64uoo'><small id='64uoo'></small></dt></tr><ins id='64uoo'></ins><tt id='64uoo'></tt><big id='64uoo'><form id='64uoo'><tt id='64uoo'></tt><fieldset id='64uoo'><center id='64uoo'><fieldset id='64uoo'></fieldset></center><ol id='64uoo'><select id='64uoo'><style id='64uoo'><q id='64uoo'></q><strong id='64uoo'><tfoot id='64uoo'><ul id='64uoo'><legend id='64uoo'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='64uoo'><dfn id='64uoo'><noscript id='64uoo'><sub id='64uoo'></sub></noscript><li id='64uoo'></li></dfn></abbr></select><ol id='64uoo'></ol><dir id='64uoo'></dir></ol></fieldset><abbr id='64uoo'><legend id='64uoo'><acronym id='64uoo'></acronym></legend><th id='64uoo'></th></abbr><table id='64uoo'><strike id='64uoo'><button id='64uoo'></button></strike></table></form></big><button id='64uoo'><style id='64uoo'></style></button><em id='64uoo'></em><code id='64uoo'><dir id='64uoo'><em id='64uoo'></em></dir></code><thead id='64uoo'></thead><dd id='64uoo'><blockquote id='64uoo'><table id='64uoo'><font id='64uoo'></font><strike id='64uoo'><optgroup id='64uoo'><abbr id='64uoo'><strong id='64uoo'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='64uoo'></center><strong id='64uoo'></strong><small id='64uoo'><q id='64uoo'></q></small><font id='64uoo'></font><ul id='64uoo'><abbr id='64uoo'></abbr><dd id='64uoo'><dd id='64uoo'><pre id='64uoo'></pre><ol id='64uoo'></ol><ins id='64uoo'></ins></dd></dd><em id='64uoo'><b id='64uoo'></b><u id='64uoo'><code id='64uoo'></code></u></em></ul><label id='64uoo'></label><tr id='64uoo'><style id='64uoo'><blockquote id='64uoo'><dfn id='64uoo'><label id='64uoo'></label></dfn><th id='64uoo'></th></blockquote></style><strong id='64uoo'><strike id='64uoo'><q id='64uoo'></q></strike></strong><legend id='64uoo'></legend><tr id='64uoo'></tr></tr><ul id='64uoo'><label id='64uoo'><li id='64uoo'></li></label></ul><tbody id='64uoo'><dir id='64uoo'><abbr id='64uoo'><font id='64uoo'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='64uoo'><fieldset id='64uoo'><ol id='64uoo'></ol><noscript id='64uoo'></noscript></fieldset><td id='64uoo'></td></bdo><fieldset id='64uoo'><option id='64uoo'><ul id='64uoo'><td id='64uoo'><legend id='64uoo'></legend><del id='64uoo'></del><ins id='64uoo'></ins><form id='64uoo'><table id='64uoo'></table><th id='64uoo'><tr id='64uoo'><tt id='64uoo'><dfn id='64uoo'><select id='64uoo'><optgroup id='64uoo'><select id='64uoo'></select></optgroup><del id='64uoo'><small id='64uoo'></small></del><dd id='64uoo'><center id='64uoo'></center></dd></select></dfn><dfn id='64uoo'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='64uoo'></dt></td></ul></option><tbody id='64uoo'></tbody><q id='64uoo'><strong id='64uoo'></strong></q></fieldset><li id='64uoo'></li><ul id='64uoo'></ul><button id='64uoo'></button><blockquote id='64uoo'></blockquote><td id='64uoo'><i id='64uoo'><span id='64uoo'></span><style id='64uoo'><center id='64uoo'></center><strike id='64uoo'><code id='64uoo'><thead id='64uoo'><button id='64uoo'></button><div id='64uoo'><legend id='64uoo'></legend></div><li id='64uoo'></li></thead><abbr id='64uoo'></abbr></code></strike></style><dd id='64uoo'><th id='64uoo'></th></dd></i></td><style id='64uoo'></style><optgroup id='64uoo'><sup id='64uoo'><tbody id='64uoo'></tbody><sup id='64uoo'></sup></sup></optgroup><select id='64uoo'><abbr id='64uoo'><address id='64uoo'><strike id='64uoo'></strike></address></abbr><address id='64uoo'><legend id='64uoo'></legend></address></select><ol id='64uoo'></ol><code id='64uoo'></code><strike id='64uoo'><button id='64uoo'></button><tr id='64uoo'></tr></strike><center id='64uoo'><del id='64uoo'><sup id='64uoo'></sup></del><dt id='64uoo'><td id='64uoo'></td></dt></center><sup id='64uoo'></sup><dt id='64uoo'></dt><th id='64uoo'><span id='64uoo'></span><dd id='64uoo'><td id='64uoo'><code id='64uoo'><center id='64uoo'></center><acronym id='64uoo'><td id='64uoo'><table id='64uoo'><bdo id='64uoo'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='64uoo'></label><code id='64uoo'><kbd id='64uoo'><big id='64uoo'><u id='64uoo'></u></big><th id='64uoo'></th></kbd></code><form id='64uoo'><dl id='64uoo'></dl><th id='64uoo'><button id='64uoo'><dd id='64uoo'></dd></button><form id='64uoo'><address id='64uoo'></address></form></th><li id='64uoo'><li id='64uoo'></li><td id='64uoo'><font id='64uoo'><ol id='64uoo'><select id='64uoo'><blockquote id='64uoo'><dd id='64uoo'><table id='64uoo'><dl id='64uoo'></dl></table><form id='64uoo'></form><fieldset id='64uoo'><u id='64uoo'><i id='64uoo'><div id='64uoo'><table id='64uoo'></table></div></i></u></fieldset><b id='64uoo'></b></dd></blockquote><li id='64uoo'><center id='64uoo'><dir id='64uoo'></dir></center><table id='64uoo'></table></li></select></ol><font id='64uoo'></font></font></td></li></form><q id='64uoo'><form id='64uoo'></form><blockquote id='64uoo'><code id='64uoo'></code></blockquote></q><abbr id='64uoo'></abbr><sub id='64uoo'></sub><q id='64uoo'><pre id='64uoo'><em id='64uoo'></em></pre></q><select id='64uoo'><dt id='64uoo'><tr id='64uoo'></tr></dt><small id='64uoo'><noscript id='64uoo'><strong id='64uoo'></strong><tbody id='64uoo'></tbody></noscript></small></select><del id='64uoo'><big id='64uoo'><u id='64uoo'></u></big></del><ul id='64uoo'></ul><fieldset id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul></fieldset><strike id='64uoo'><ins id='64uoo'></ins><button id='64uoo'></button></strike><span id='64uoo'></span><table id='64uoo'><select id='64uoo'><legend id='64uoo'><bdo id='64uoo'></bdo></legend></select></table><kbd id='64uoo'></kbd><dd id='64uoo'></dd><fieldset id='64uoo'></fieldset><p id='64uoo'><style id='64uoo'></style><table id='64uoo'></table><strong id='64uoo'></strong><ul id='64uoo'></ul></p><ul id='64uoo'></ul><label id='64uoo'></label><dl id='64uoo'><code id='64uoo'><q id='64uoo'><option id='64uoo'></option></q></code></dl><tr id='64uoo'></tr><acronym id='64uoo'></acronym><small id='64uoo'><style id='64uoo'><tt id='64uoo'><option id='64uoo'><dl id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul><div id='64uoo'><q id='64uoo'><fieldset id='64uoo'><noframes id='64uoo'><label id='64uoo'><u id='64uoo'><fieldset id='64uoo'><pre id='64uoo'></pre></fieldset></u></label><tr id='64uoo'></tr><address id='64uoo'><abbr id='64uoo'><tt id='64uoo'><span id='64uoo'><p id='64uoo'><noframes id='64uoo'><strike id='64uoo'></strike></noframes></p></span><dir id='64uoo'><dir id='64uoo'><table id='64uoo'><pre id='64uoo'></pre></table><legend id='64uoo'><dd id='64uoo'><sup id='64uoo'></sup><del id='64uoo'></del></dd><b id='64uoo'></b><address id='64uoo'></address><li id='64uoo'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='64uoo'></abbr><blockquote id='64uoo'></blockquote><center id='64uoo'></center></abbr></address></noframes><div id='64uoo'><center id='64uoo'><pre id='64uoo'><b id='64uoo'><code id='64uoo'></code><table id='64uoo'></table></b><optgroup id='64uoo'><font id='64uoo'></font><kbd id='64uoo'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='64uoo'></noframes></div></fieldset></q><address id='64uoo'></address></div><dir id='64uoo'></dir></dl></option></tt></style><div id='64uoo'><i id='64uoo'></i></div></small><bdo id='64uoo'></bdo><form id='64uoo'><select id='64uoo'></select></form><code id='64uoo'><strong id='64uoo'><table id='64uoo'><table id='64uoo'></table><acronym id='64uoo'></acronym></table></strong><q id='64uoo'><label id='64uoo'></label></q><span id='64uoo'><address id='64uoo'></address></span><noframes id='64uoo'><dfn id='64uoo'><optgroup id='64uoo'></optgroup></dfn><tfoot id='64uoo'><bdo id='64uoo'><div id='64uoo'></div><i id='64uoo'><dt id='64uoo'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='64uoo'></b><table id='64uoo'><acronym id='64uoo'></acronym></table><q id='64uoo'><dfn id='64uoo'></dfn></q><p id='64uoo'><noframes id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul></noframes></p><select id='64uoo'></select><acronym id='64uoo'></acronym><legend id='64uoo'></legend><small id='64uoo'><kbd id='64uoo'></kbd></small><del id='64uoo'></del><option id='64uoo'><blockquote id='64uoo'><ins id='64uoo'><big id='64uoo'><p id='64uoo'><sup id='64uoo'></sup></p><span id='64uoo'></span><b id='64uoo'><thead id='64uoo'><option id='64uoo'><span id='64uoo'></span></option></thead><table id='64uoo'><ins id='64uoo'><option id='64uoo'><sub id='64uoo'></sub></option></ins></table></b><table id='64uoo'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='64uoo'></abbr><p id='64uoo'><label id='64uoo'><tt id='64uoo'><font id='64uoo'><li id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul></li></font><tt id='64uoo'><ul id='64uoo'></ul></tt></tt><strong id='64uoo'></strong><div id='64uoo'></div><dir id='64uoo'></dir><fieldset id='64uoo'><option id='64uoo'></option></fieldset><pre id='64uoo'></pre></label><dfn id='64uoo'><tr id='64uoo'></tr></dfn></p><fieldset id='64uoo'><font id='64uoo'><kbd id='64uoo'></kbd><blockquote id='64uoo'></blockquote></font><fieldset id='64uoo'></fieldset></fieldset><optgroup id='64uoo'><em id='64uoo'></em></optgroup><sub id='64uoo'></sub><dfn id='64uoo'></dfn><em id='64uoo'></em><div id='64uoo'><kbd id='64uoo'><td id='64uoo'></td><dt id='64uoo'><table id='64uoo'></table></dt></kbd></div><option id='64uoo'></option><span id='64uoo'><big id='64uoo'><strong id='64uoo'><button id='64uoo'><td id='64uoo'><tfoot id='64uoo'></tfoot></td><sub id='64uoo'><dl id='64uoo'><dt id='64uoo'><small id='64uoo'></small></dt><button id='64uoo'><legend id='64uoo'></legend></button><em id='64uoo'></em><thead id='64uoo'></thead><style id='64uoo'><table id='64uoo'><tbody id='64uoo'></tbody><bdo id='64uoo'></bdo></table></style></dl></sub><label id='64uoo'></label></button><noscript id='64uoo'></noscript></strong></big></span><label id='64uoo'><ul id='64uoo'><b id='64uoo'><ol id='64uoo'></ol><code id='64uoo'><sub id='64uoo'><ins id='64uoo'><tt id='64uoo'></tt></ins></sub></code><b id='64uoo'><sub id='64uoo'><small id='64uoo'></small><blockquote id='64uoo'></blockquote><center id='64uoo'><style id='64uoo'></style></center><label id='64uoo'><dt id='64uoo'></dt><p id='64uoo'><span id='64uoo'><noframes id='64uoo'><fieldset id='64uoo'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='64uoo'></legend></b></b></ul></label><q id='64uoo'><tr id='64uoo'><kbd id='64uoo'></kbd><th id='64uoo'><kbd id='64uoo'></kbd></th></tr></q><li id='64uoo'></li><noframes id='64uoo'></noframes><tt id='64uoo'><th id='64uoo'></th><legend id='64uoo'><strong id='64uoo'><big id='64uoo'></big></strong></legend></tt><sup id='64uoo'><i id='64uoo'><small id='64uoo'><ins id='64uoo'></ins></small><pre id='64uoo'></pre></i></sup><td id='64uoo'></td><center id='64uoo'><thead id='64uoo'></thead></center><i id='64uoo'></i><style id='64uoo'><fieldset id='64uoo'></fieldset></style><th id='64uoo'></th><label id='64uoo'><form id='64uoo'></form></label><tbody id='64uoo'></tbody><center id='64uoo'><td id='64uoo'></td><dl id='64uoo'></dl></center><blockquote id='64uoo'><acronym id='64uoo'></acronym></blockquote><noscript id='64uoo'></noscript></div></html>