?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 智能制造工程学?/title> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://iq-train.net/"></a></h1> <div id="home-content_top"> <div id="home-content_top_nr"> <div style="float:left; width:409px; height:80px;"><img src="/pic_jdgc/logo.png" /></div> </div> </div> <div id="banner"> <div id="playBox"> <div class="pre"></div> <div class="next"></div> <div class="smalltitle"> <ul> <li class="thistitle"></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </div> <ul class="oUlplay"> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/1.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/2.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/3.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/4.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/5.jpg" border="0" /></a></li> <li><a href="#" target="_blank"><img src="/pic_jdgc/6.jpg" border="0" /></a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner_foot"><img src="/pic_jdgc/banner_foot.jpg" /></div> <div id="menu"> <ul class="navbar"> <li><a href="/html/znzzgcxy/">首页</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xyjs/1921.html">学院介绍</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/zysz/">专业设置 </a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/szjs/">师资建设</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/jyhd/">教研活动</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sysjs/">实验室建?/a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/xsfc/">学生风采</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/sxjy/">实习就业</a></li> <li><a href="/html/znzzgcxy/dtgz/">党团工作</a></li> </ul> </div> <div id="wrap"> <div id="content"> <div class="navigation" style="text-align:left; float:left;">您当前位置:<a href="/">河北科技学院</a> >> <a href="/html/znzzgcxy/">智能制造工程学?/a> >> <a href="/html/znzzgcxy/tzgg/">通知公告</a> >> 浏览文章</div> <div id="main2"> <div id="xinwen"> <div id="xw_hear"> <div id="xw_title"><h2>智能制造工程学院开展教学中期检查工?/h2></div> <div id="xw_xinxi"><span>时间?019?5?7?/span><span>点击?em></em>?/a></span> </div> </div> <div id="xw_content" style="text-indent:20px"> <div id="MyContent"><p><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">   为落实学校期中教学检查工作,全面了解教师常规工作情况,提高教师工作实效,客观公正地评价教师的工作业绩?/span>2019??/span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px">28</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px">30?/span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">,我院开展了</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教学中期</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">检?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">工作</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">本次</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">活动</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">副校长、智能学院院长张延峰</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px">,</span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教学副院长张景牵?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">,活动内容包括教师教案及听课记录本检查、教师座谈和学生座谈?/span></span></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">教师教案及听课记录本</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">检查过程中,检查组人员认真仔细的查看教师们的教?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">和听课记录本</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">,从教案内容、教案完整度及教案进度等</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">方面</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">进行检查,?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">做了详细?/span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">记录。本次检查情况良好,教师们备课态度认真,教案书写工整规范、教学环节齐全、内容条理清晰,课时数量充足且能做到提前备课</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">,保证了教学工作正常运行</span></span><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋">?/span> </span></p><p style="text-indent: 40px; text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/15571892067675535.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/15571892067675535.jpg" alt="智能制造工程学院开展教学中期检查工? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="text-indent:40px"><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">教师座谈中,教师们从</span><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">教学</span><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">?/span><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">教学管理</span><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">?/span><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">学风建设</span><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;">和其他方面提出了宝贵的意见和建议。特别对教学资源利用,尤其是“雨课堂”的使用给与了高度评价,使用“雨课堂”进行教学,不仅能够调动学生积极性,同时也提高了课堂效率?/span></p><p style="text-indent: 40px; text-align: center;"><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/15571891827703550.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/15571891827703550.jpg" alt="智能制造工程学院开展教学中期检查工? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></span></p><p style="text-indent:40px"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">学生座谈中,学生们也从教?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">教学</span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">、学?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">教学管理</span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">、学?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">学风建设</span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">和其他方面提出了意见和建议。其中杨帆、张曼、于拴道、刘晓星、张鹏远、杨胜娟、刘月英、张婷婷、李锡英、方艳辉、刘金宪等老师受到学生好评,另外对个别老师的授课方式,授课进度等提出了意见和建议?/span></p><p style="text-indent:40px"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;"></span></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/15571892165857298.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/15571892165857298.jpg" alt="智能制造工程学院开展教学中期检查工? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p><br/></p><p style="text-align: center;"><a href="javascript:;" onclick="showimg('/UploadFiles/2019-05/415/15571892178338011.jpg');"><img src="/UploadFiles/2019-05/415/15571892178338011.jpg" alt="智能制造工程学院开展教学中期检查工? onmousewheel="return bbimg(this)" onload="javascript:resizepic(this)" border="0"/></a></p><p style="text-indent:40px"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">通过本次检?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">,我院评出优秀教案6本、优秀听课记录??/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">,征集了教师意见和建?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">8</span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">条,学生意见和建?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">10</span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">条?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">此次</span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">中期检查工作极?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">地鼓励并激发了我院教师们的教学热情?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">促进?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">课堂教学质量的提?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">,推动了我校教学改革的进?/span><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;">?/span></p><p style="text-indent:40px"><span style="font-family: 仿宋; font-size: 20px;"></span><br/></p><p style="text-indent:40px"><span style="text-align: justify; font-family: 仿宋; font-size: 20px;"></span><br/></p><p style="text-indent:40px"><span style=";font-family:仿宋;font-size:20px"><span style="font-family:仿宋"></span></span><br/></p><p><br/></p></div> </div> </div> </div> <div id="con_right"> <div style="width:246px; height:190px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/gg_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(02-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/9101.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>我院机械设计制造及自动化专</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-09)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8360.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院召开2019?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(05-07)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8356.html" target="_blank"><span style="color:green">[图文]</span>智能制造工程学院开展教学中</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-13)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8114.html" target="_blank"><img border="0" src="/images/video.gif">智能制造工程学院举办嵌入式</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(12-03)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/8067.html" target="_blank"><span style="color:blue">[公告]</span>河北省教育厅关于公布河北?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-16)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6507.html" target="_blank">智能学院召开评估整改问题?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><span style="text-align:right; float:right; padding-right:5px;">(07-12)</span><a href="/html/znzzgcxy/tzgg/6506.html" target="_blank">智能学院召开毕业论文问题?/a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:246px; height:480px; margin-top:10px; padding-top:40px; background:url(/pic_jdgc/zysz_title.jpg) no-repeat;"> <div class="content_left_news"> <ul> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6724.html" target="_blank">软件工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/6723.html" target="_blank">机械电子工程(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1866.html" target="_blank">机械设计制造及其自动化(本科)</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1933.html" target="_blank">电气工程及其自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1935.html" target="_blank">计算机科学与技术(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1936.html" target="_blank">物联网工程(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1934.html" target="_blank">自动化(本科?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1946.html" target="_blank">计算机类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1939.html" target="_blank">机械设计制造类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1952.html" target="_blank">自动化类</a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1947.html" target="_blank">物联网应用技?/a></li> <li style="width:230px; float:left;"><a href="/html/znzzgcxy/zysz/1945.html" target="_blank">电子商务</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="foot"> <div class="foot_nr"> <div style="width:800px; height:80px; float:left; padding-top:10px; color:#ccc; padding-left:10px; line-height:25px; font-size:12px;"> 地址:保定市南二环?956? 邮编?71000  电话?312-2123360  冀ICP?4003778?1<br> 河北科技学院官方微博?177366345   河北科技学院官方微信号:hbkjxy6796005   河北科技学院版权所? Copyright 2005-2015 iq-train.net<br> <a href="">旧版主页</a>| <a href="">隐私版权</a>| <a href="">联系我们</a>| <a href="">网站地图</a> </div> <div style="width:85px; height:85px; float:left; padding-top:3px; padding-right:5px;"><img src="/pic6/weixin.jpg" /> </div> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0e3dca2e5d44d5c58b27ca28511c744d"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a target="_blank" title="_WWW.22296.COM" href="http://mlysoft.com">_WWW.22296.COM</a> <a target="_blank" title="÷ֻ_WWW.JIUFA365.COM" href="http://xiamenrv.com">÷ֻ_WWW.JIUFA365.COM</a> <a target="_blank" title="ֹ_WWW.PK1117.COM" href="http://ounuoxp.com">ֹ_WWW.PK1117.COM</a> <a target="_blank" title="羺ƽ̨_LEYU40.VIP" href="http://jiaoyouw8.com">羺ƽ̨_LEYU40.VIP</a> <a target="_blank" title="ע_WWW.JY431.COM" href="http://ugjhnow.com">ע_WWW.JY431.COM</a> <a target="_blank" title="BOBۺAPP_WWW.BOB68.APP" href="http://nlxhuqo.com">BOBۺAPP_WWW.BOB68.APP</a> <a target="_blank" title="_WWW.LEYU.COM" href="http://iguvmpy.com">_WWW.LEYU.COM</a> <a target="_blank" title="KOK_WWW.996KOK.COM" href="http://tvhnxugf.com">KOK_WWW.996KOK.COM</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='hhx51'></thead><label id='hhx51'><blockquote id='hhx51'></blockquote></label><p id='hhx51'></p><small id='hhx51'><ul id='hhx51'><bdo id='hhx51'><dir id='hhx51'></dir><noframes id='hhx51'><li id='hhx51'></li></noframes><small id='hhx51'></small><ins id='hhx51'></ins><blockquote id='hhx51'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='hhx51'></fieldset><span id='hhx51'></span><tfoot id='hhx51'></tfoot><em id='hhx51'></em><select id='hhx51'></select><q id='hhx51'><sub id='hhx51'><i id='hhx51'></i></sub><thead id='hhx51'><strong id='hhx51'></strong></thead></q><ul id='hhx51'></ul><dir id='hhx51'></dir><code id='hhx51'><ins id='hhx51'></ins></code><bdo id='hhx51'><label id='hhx51'><pre id='hhx51'><fieldset id='hhx51'></fieldset></pre></label></bdo><big id='hhx51'><ul id='hhx51'><noframes id='hhx51'></noframes><tfoot id='hhx51'><sub id='hhx51'><sup id='hhx51'><p id='hhx51'><legend id='hhx51'></legend><noframes id='hhx51'><dd id='hhx51'><tbody id='hhx51'><td id='hhx51'><optgroup id='hhx51'><strong id='hhx51'></strong></optgroup><address id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul></address><big id='hhx51'></big></td><table id='hhx51'></table></tbody><pre id='hhx51'></pre></dd><span id='hhx51'><b id='hhx51'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='hhx51'></option></ul></big><address id='hhx51'><abbr id='hhx51'></abbr></address><strike id='hhx51'><font id='hhx51'></font></strike><ul id='hhx51'><tbody id='hhx51'></tbody></ul><sup id='hhx51'><li id='hhx51'></li></sup><legend id='hhx51'></legend><label id='hhx51'><i id='hhx51'><td id='hhx51'><tfoot id='hhx51'></tfoot><pre id='hhx51'></pre></td></i></label><strong id='hhx51'><del id='hhx51'></del></strong><button id='hhx51'></button><p id='hhx51'><tbody id='hhx51'><q id='hhx51'><noscript id='hhx51'><kbd id='hhx51'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='hhx51'><table id='hhx51'><em id='hhx51'></em><noscript id='hhx51'><dl id='hhx51'><abbr id='hhx51'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='hhx51'></sup><em id='hhx51'><sub id='hhx51'><i id='hhx51'><option id='hhx51'></option></i><select id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul></select></sub><center id='hhx51'><i id='hhx51'></i></center></em><button id='hhx51'></button><kbd id='hhx51'><table id='hhx51'><em id='hhx51'><strong id='hhx51'><ol id='hhx51'><option id='hhx51'></option></ol></strong></em><blockquote id='hhx51'><tfoot id='hhx51'></tfoot><small id='hhx51'><b id='hhx51'></b></small></blockquote><table id='hhx51'><sup id='hhx51'><td id='hhx51'><dt id='hhx51'><i id='hhx51'><label id='hhx51'></label></i></dt></td><div id='hhx51'></div></sup></table></table><style id='hhx51'></style></kbd><th id='hhx51'><noframes id='hhx51'></noframes></th><div id='hhx51'></div><dt id='hhx51'><dd id='hhx51'></dd><div id='hhx51'></div></dt><style id='hhx51'><acronym id='hhx51'><style id='hhx51'></style></acronym></style><tr id='hhx51'><dt id='hhx51'><small id='hhx51'></small></dt></tr><ins id='hhx51'></ins><tt id='hhx51'></tt><big id='hhx51'><form id='hhx51'><tt id='hhx51'></tt><fieldset id='hhx51'><center id='hhx51'><fieldset id='hhx51'></fieldset></center><ol id='hhx51'><select id='hhx51'><style id='hhx51'><q id='hhx51'></q><strong id='hhx51'><tfoot id='hhx51'><ul id='hhx51'><legend id='hhx51'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='hhx51'><dfn id='hhx51'><noscript id='hhx51'><sub id='hhx51'></sub></noscript><li id='hhx51'></li></dfn></abbr></select><ol id='hhx51'></ol><dir id='hhx51'></dir></ol></fieldset><abbr id='hhx51'><legend id='hhx51'><acronym id='hhx51'></acronym></legend><th id='hhx51'></th></abbr><table id='hhx51'><strike id='hhx51'><button id='hhx51'></button></strike></table></form></big><button id='hhx51'><style id='hhx51'></style></button><em id='hhx51'></em><code id='hhx51'><dir id='hhx51'><em id='hhx51'></em></dir></code><thead id='hhx51'></thead><dd id='hhx51'><blockquote id='hhx51'><table id='hhx51'><font id='hhx51'></font><strike id='hhx51'><optgroup id='hhx51'><abbr id='hhx51'><strong id='hhx51'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='hhx51'></center><strong id='hhx51'></strong><small id='hhx51'><q id='hhx51'></q></small><font id='hhx51'></font><ul id='hhx51'><abbr id='hhx51'></abbr><dd id='hhx51'><dd id='hhx51'><pre id='hhx51'></pre><ol id='hhx51'></ol><ins id='hhx51'></ins></dd></dd><em id='hhx51'><b id='hhx51'></b><u id='hhx51'><code id='hhx51'></code></u></em></ul><label id='hhx51'></label><tr id='hhx51'><style id='hhx51'><blockquote id='hhx51'><dfn id='hhx51'><label id='hhx51'></label></dfn><th id='hhx51'></th></blockquote></style><strong id='hhx51'><strike id='hhx51'><q id='hhx51'></q></strike></strong><legend id='hhx51'></legend><tr id='hhx51'></tr></tr><ul id='hhx51'><label id='hhx51'><li id='hhx51'></li></label></ul><tbody id='hhx51'><dir id='hhx51'><abbr id='hhx51'><font id='hhx51'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='hhx51'><fieldset id='hhx51'><ol id='hhx51'></ol><noscript id='hhx51'></noscript></fieldset><td id='hhx51'></td></bdo><fieldset id='hhx51'><option id='hhx51'><ul id='hhx51'><td id='hhx51'><legend id='hhx51'></legend><del id='hhx51'></del><ins id='hhx51'></ins><form id='hhx51'><table id='hhx51'></table><th id='hhx51'><tr id='hhx51'><tt id='hhx51'><dfn id='hhx51'><select id='hhx51'><optgroup id='hhx51'><select id='hhx51'></select></optgroup><del id='hhx51'><small id='hhx51'></small></del><dd id='hhx51'><center id='hhx51'></center></dd></select></dfn><dfn id='hhx51'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='hhx51'></dt></td></ul></option><tbody id='hhx51'></tbody><q id='hhx51'><strong id='hhx51'></strong></q></fieldset><li id='hhx51'></li><ul id='hhx51'></ul><button id='hhx51'></button><blockquote id='hhx51'></blockquote><td id='hhx51'><i id='hhx51'><span id='hhx51'></span><style id='hhx51'><center id='hhx51'></center><strike id='hhx51'><code id='hhx51'><thead id='hhx51'><button id='hhx51'></button><div id='hhx51'><legend id='hhx51'></legend></div><li id='hhx51'></li></thead><abbr id='hhx51'></abbr></code></strike></style><dd id='hhx51'><th id='hhx51'></th></dd></i></td><style id='hhx51'></style><optgroup id='hhx51'><sup id='hhx51'><tbody id='hhx51'></tbody><sup id='hhx51'></sup></sup></optgroup><select id='hhx51'><abbr id='hhx51'><address id='hhx51'><strike id='hhx51'></strike></address></abbr><address id='hhx51'><legend id='hhx51'></legend></address></select><ol id='hhx51'></ol><code id='hhx51'></code><strike id='hhx51'><button id='hhx51'></button><tr id='hhx51'></tr></strike><center id='hhx51'><del id='hhx51'><sup id='hhx51'></sup></del><dt id='hhx51'><td id='hhx51'></td></dt></center><sup id='hhx51'></sup><dt id='hhx51'></dt><th id='hhx51'><span id='hhx51'></span><dd id='hhx51'><td id='hhx51'><code id='hhx51'><center id='hhx51'></center><acronym id='hhx51'><td id='hhx51'><table id='hhx51'><bdo id='hhx51'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='hhx51'></label><code id='hhx51'><kbd id='hhx51'><big id='hhx51'><u id='hhx51'></u></big><th id='hhx51'></th></kbd></code><form id='hhx51'><dl id='hhx51'></dl><th id='hhx51'><button id='hhx51'><dd id='hhx51'></dd></button><form id='hhx51'><address id='hhx51'></address></form></th><li id='hhx51'><li id='hhx51'></li><td id='hhx51'><font id='hhx51'><ol id='hhx51'><select id='hhx51'><blockquote id='hhx51'><dd id='hhx51'><table id='hhx51'><dl id='hhx51'></dl></table><form id='hhx51'></form><fieldset id='hhx51'><u id='hhx51'><i id='hhx51'><div id='hhx51'><table id='hhx51'></table></div></i></u></fieldset><b id='hhx51'></b></dd></blockquote><li id='hhx51'><center id='hhx51'><dir id='hhx51'></dir></center><table id='hhx51'></table></li></select></ol><font id='hhx51'></font></font></td></li></form><q id='hhx51'><form id='hhx51'></form><blockquote id='hhx51'><code id='hhx51'></code></blockquote></q><abbr id='hhx51'></abbr><sub id='hhx51'></sub><q id='hhx51'><pre id='hhx51'><em id='hhx51'></em></pre></q><select id='hhx51'><dt id='hhx51'><tr id='hhx51'></tr></dt><small id='hhx51'><noscript id='hhx51'><strong id='hhx51'></strong><tbody id='hhx51'></tbody></noscript></small></select><del id='hhx51'><big id='hhx51'><u id='hhx51'></u></big></del><ul id='hhx51'></ul><fieldset id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul></fieldset><strike id='hhx51'><ins id='hhx51'></ins><button id='hhx51'></button></strike><span id='hhx51'></span><table id='hhx51'><select id='hhx51'><legend id='hhx51'><bdo id='hhx51'></bdo></legend></select></table><kbd id='hhx51'></kbd><dd id='hhx51'></dd><fieldset id='hhx51'></fieldset><p id='hhx51'><style id='hhx51'></style><table id='hhx51'></table><strong id='hhx51'></strong><ul id='hhx51'></ul></p><ul id='hhx51'></ul><label id='hhx51'></label><dl id='hhx51'><code id='hhx51'><q id='hhx51'><option id='hhx51'></option></q></code></dl><tr id='hhx51'></tr><acronym id='hhx51'></acronym><small id='hhx51'><style id='hhx51'><tt id='hhx51'><option id='hhx51'><dl id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul><div id='hhx51'><q id='hhx51'><fieldset id='hhx51'><noframes id='hhx51'><label id='hhx51'><u id='hhx51'><fieldset id='hhx51'><pre id='hhx51'></pre></fieldset></u></label><tr id='hhx51'></tr><address id='hhx51'><abbr id='hhx51'><tt id='hhx51'><span id='hhx51'><p id='hhx51'><noframes id='hhx51'><strike id='hhx51'></strike></noframes></p></span><dir id='hhx51'><dir id='hhx51'><table id='hhx51'><pre id='hhx51'></pre></table><legend id='hhx51'><dd id='hhx51'><sup id='hhx51'></sup><del id='hhx51'></del></dd><b id='hhx51'></b><address id='hhx51'></address><li id='hhx51'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='hhx51'></abbr><blockquote id='hhx51'></blockquote><center id='hhx51'></center></abbr></address></noframes><div id='hhx51'><center id='hhx51'><pre id='hhx51'><b id='hhx51'><code id='hhx51'></code><table id='hhx51'></table></b><optgroup id='hhx51'><font id='hhx51'></font><kbd id='hhx51'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='hhx51'></noframes></div></fieldset></q><address id='hhx51'></address></div><dir id='hhx51'></dir></dl></option></tt></style><div id='hhx51'><i id='hhx51'></i></div></small><bdo id='hhx51'></bdo><form id='hhx51'><select id='hhx51'></select></form><code id='hhx51'><strong id='hhx51'><table id='hhx51'><table id='hhx51'></table><acronym id='hhx51'></acronym></table></strong><q id='hhx51'><label id='hhx51'></label></q><span id='hhx51'><address id='hhx51'></address></span><noframes id='hhx51'><dfn id='hhx51'><optgroup id='hhx51'></optgroup></dfn><tfoot id='hhx51'><bdo id='hhx51'><div id='hhx51'></div><i id='hhx51'><dt id='hhx51'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='hhx51'></b><table id='hhx51'><acronym id='hhx51'></acronym></table><q id='hhx51'><dfn id='hhx51'></dfn></q><p id='hhx51'><noframes id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul></noframes></p><select id='hhx51'></select><acronym id='hhx51'></acronym><legend id='hhx51'></legend><small id='hhx51'><kbd id='hhx51'></kbd></small><del id='hhx51'></del><option id='hhx51'><blockquote id='hhx51'><ins id='hhx51'><big id='hhx51'><p id='hhx51'><sup id='hhx51'></sup></p><span id='hhx51'></span><b id='hhx51'><thead id='hhx51'><option id='hhx51'><span id='hhx51'></span></option></thead><table id='hhx51'><ins id='hhx51'><option id='hhx51'><sub id='hhx51'></sub></option></ins></table></b><table id='hhx51'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='hhx51'></abbr><p id='hhx51'><label id='hhx51'><tt id='hhx51'><font id='hhx51'><li id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul></li></font><tt id='hhx51'><ul id='hhx51'></ul></tt></tt><strong id='hhx51'></strong><div id='hhx51'></div><dir id='hhx51'></dir><fieldset id='hhx51'><option id='hhx51'></option></fieldset><pre id='hhx51'></pre></label><dfn id='hhx51'><tr id='hhx51'></tr></dfn></p><fieldset id='hhx51'><font id='hhx51'><kbd id='hhx51'></kbd><blockquote id='hhx51'></blockquote></font><fieldset id='hhx51'></fieldset></fieldset><optgroup id='hhx51'><em id='hhx51'></em></optgroup><sub id='hhx51'></sub><dfn id='hhx51'></dfn><em id='hhx51'></em><div id='hhx51'><kbd id='hhx51'><td id='hhx51'></td><dt id='hhx51'><table id='hhx51'></table></dt></kbd></div><option id='hhx51'></option><span id='hhx51'><big id='hhx51'><strong id='hhx51'><button id='hhx51'><td id='hhx51'><tfoot id='hhx51'></tfoot></td><sub id='hhx51'><dl id='hhx51'><dt id='hhx51'><small id='hhx51'></small></dt><button id='hhx51'><legend id='hhx51'></legend></button><em id='hhx51'></em><thead id='hhx51'></thead><style id='hhx51'><table id='hhx51'><tbody id='hhx51'></tbody><bdo id='hhx51'></bdo></table></style></dl></sub><label id='hhx51'></label></button><noscript id='hhx51'></noscript></strong></big></span><label id='hhx51'><ul id='hhx51'><b id='hhx51'><ol id='hhx51'></ol><code id='hhx51'><sub id='hhx51'><ins id='hhx51'><tt id='hhx51'></tt></ins></sub></code><b id='hhx51'><sub id='hhx51'><small id='hhx51'></small><blockquote id='hhx51'></blockquote><center id='hhx51'><style id='hhx51'></style></center><label id='hhx51'><dt id='hhx51'></dt><p id='hhx51'><span id='hhx51'><noframes id='hhx51'><fieldset id='hhx51'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='hhx51'></legend></b></b></ul></label><q id='hhx51'><tr id='hhx51'><kbd id='hhx51'></kbd><th id='hhx51'><kbd id='hhx51'></kbd></th></tr></q><li id='hhx51'></li><noframes id='hhx51'></noframes><tt id='hhx51'><th id='hhx51'></th><legend id='hhx51'><strong id='hhx51'><big id='hhx51'></big></strong></legend></tt><sup id='hhx51'><i id='hhx51'><small id='hhx51'><ins id='hhx51'></ins></small><pre id='hhx51'></pre></i></sup><td id='hhx51'></td><center id='hhx51'><thead id='hhx51'></thead></center><i id='hhx51'></i><style id='hhx51'><fieldset id='hhx51'></fieldset></style><th id='hhx51'></th><label id='hhx51'><form id='hhx51'></form></label><tbody id='hhx51'></tbody><center id='hhx51'><td id='hhx51'></td><dl id='hhx51'></dl></center><blockquote id='hhx51'><acronym id='hhx51'></acronym></blockquote><noscript id='hhx51'></noscript></div></html>